O NAS

Każdego dnia korzystamy z urządzeń zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w bateriach litowo-jonowych. Robisz to teraz, czytając ten tekst na ekranie komputera czy smartfona. Baterie towarzyszą nam niemal bez przerwy, zapewniając możliwość korzystania z wielu urządzeń codziennego użytku, a coraz częściej – dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu aut elektrycznych – przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Jednocześnie, rośnie zarówno liczba zużytych baterii, jak i zapotrzebowanie na rzadkie surowce niezbędne do ich produkcji, takie jak lit, kobalt czy nikiel. Rodzi to poważne wyzwania nie tylko dla łańcuchów dostaw, ale i dla środowiska naturalnego.

Jesteśmy firmą, której celem jest stawienie czoła tym wyzwaniom. Chcemy to osiągnąć dzięki autorskiej,  przyjaznej środowisku technologii recyklingu baterii li-ion i odzysku cennych pierwiastków w nich zawartych. Technologii, dzięki której pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami Ziemi stanie się nie tylko ideą, ale rzeczywistością.

 

 

TECHNOLOGIA

Nasza autorska technologia recyklingu zużytych baterii litowo – jonowych obejmuje dwa podstawowe procesy, tj.:

A. Mechaniczne rozdrobnienie

Zużyte baterie są rozdrabniane, a poszczególne ich „składniki”, w tym tzw. „czarna masa”, wyodrębniane i separowane.

Proces bezpieczny dla środowiska, realizowany w obiegu zamkniętym.

B. Obróbka chemiczna

Dzięki procesom hydrometalurgicznym, z uzyskanej frakcji drobnoziarnistej wydzielane są najbardziej wartościowe pierwiastki, w tym kobalt i lit.

Wysoka czystość uzyskiwanych materiałów – możliwość ponownego zastosowania w produkcji baterii oraz innych gałęziach przemysłu

GALERIA