• Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1080/20-00
  • Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i zwalidowanie w warunkach rzeczywistych (środowisku operacyjnym) technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych (dalej baterii również li-ion, LIB). Jest to odpowiedź Wnioskodawcy na zidentyfikowaną potrzebę/lukę rynkową, o której traktuje wiele raportów/opracowań dotyczących szerszego kontekstu dynamicznego rozwoju obszarów, w których te baterie znajdują szerokie zastosowanie (na czele z elektromobilnością) i prognozowanym w związku z tym wyraźnym wzrostem wolumenu zużytych baterii. W skali całej Europy identyfikowany jest brak rozbudowanego i mogącego zagospodarować dużą ilość zużytych baterii sektora ich recyklingu, a pojedyncze zakłady, które obecnie deklarują taką możliwość są, po pierwsze, bardzo nieliczne (ok. 10 w skali całej Europy), a po drugie mają dalece niewystarczające zdolności przerobowe. W Polsce, gdzie obecnie nie funkcjonuje żadna instalacja recyklingu baterii li-ion obejmująca całość procesu, tj. z przerobem tzw. czarnej masy, ta sytuacja jest szczególnie wyraźna i niekorzystna.
  • Planowane efekty: Głównym efektem projektu będzie zweryfikowana w warunkach rzeczywistych technologia recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych umożliwiająca odzyskanie najbardziej wartościowych pierwiastków, w tym  kobaltu i litu.
  • Wartość projektu: 15 456 411.91 PLN
  • Wkład z Funduszy Europejskich: 10 725 708.97 PLN
  • Okres realizacji: 02.2021 r. – 30.11.2023 r.
  • Beneficjent: ELION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością